Q Power on innovatiivinen uusiutuvien energiaratkaisujen tarjoaja. Patentoitujen uusien biopohjaisten teknologioidemme avulla autamme yrityksiä varastoimaan, uusiokäyttämään sekä tuottamaan uusiutuvaa energiaa ja lisäämään merkittävästi ympäristöystävällisen biometaanin raaka-ainepohjaa hyödyntämällä CO2-päästöjä ja muita sivuvirtoja.

Palveluportfoliomme taustalla on useita patentoituja teknologiakokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää muun muassa uusiutuvan energian varastoinnissa ja CO2-päästöjen sekä muiden sivuvirtojen uusiokäytössä.

Biometanointi

Ainutlaatuiset bioreaktorimme hyödyntävät suosta eristettyä mikrobikantaa tuottamaan biometaania vedystä ja hiilidioksidista. Biometaania voidaan hyödyntää monella tavalla esim. liikenteen polttoaineena tai lämmitykseen.

Lue lisää

Kaasutus

Termisessä kaasutuksessa hiilipitoisesta materiaalista tuotetaan kaasuseosta, jota kutsutaan synteesikaasuksi (myös tuotekaasu tai puukaasu). Synteesikaasu voidaan hyödyntää sellaisenaan polttoaineena.

Lue lisää

Synteesikaasun jalostus

Mikrobiologinen synteesikaasun jalostusteknologia muuntaa tuotetun synteesikaasun biometaaniksi.

Lue lisää