Q Power on yli 10 vuoden tuotekehitystyössä kehittänyt patentoituja biopohjaisia teknologioita uusiutuvan energian varastointiin ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Uraa uurtavilla teknologioillamme voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita erilaisia kemiallisia konversioreittejä pitkin.

Patentoitu biometanointiprosessimme muuntaa hiilidioksidia (CO2) ja vetyä (H2) metaaniksi (CH4) poikkeuseksellisella 83 % hyötysuhteella. Prosessiimme tarvittavien raaka-aineiden saatavuus on käytännössä rajaton.

Q Powerin kaasutusratkaisulla voidaan jalostaa polttoainekäyttöön sellaisiakin vaikeasti hyödynnettäviä orgaanisia jakeita ja sivuvirtoja, jotka yleensä jäisivät käyttämättä. Synteesikaasun jalostusreaktiossamme hiilimoniksidipitoisesta kaasusta tuotetaan synteettistä metaania.

Biometanointi

Ainutlaatuiset bioreaktorimme hyödyntävät suosta eristettyä mikrobikantaa biometaanin tuotannossa. Prosessin raaka-aineet ovat vety ja hiilidioksidi. Biometaania voidaan hyödyntää esimerkiksi liikenteen polttoaineena, lämmityksessä tai uusiutuvan sähköenergian kemiallisena varastona.

Lue lisää

Happikaasutus ja synteesikaasun jalostus

Termisessä kaasutuksessa hiilipitoisesta materiaalista tuotetaan kaasuseosta, jota kutsutaan synteesikaasuksi (myös tuotekaasu tai puukaasu). Synteesikaasu voidaan hyödyntää sellaisenaan polttoaineena, tai sitä voidaan jalostaa edelleen biometaaniksi.

Lue lisää