Miten yrityksesi voi hyödyntää ratkaisujamme

Tavoitteenamme on tehdä jätteestä resurssi. Suhtaudumme päästöihin ja jätteisiin raaka-aineina, joita voidaan hyödyntää lisäämään ympäristöystävällisen biometaanin tuotantoa merkittävästi. Perimmäisenä tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet biometaanilla.

Teollisuudelle ja rakennusteollisuudelle

Teknologiamme mahdollistaa sen, että teollisuusyritykset voivat hyödyntää CO2-päästöjään sekä muita teollisia sivuvirtoja biometaanin tuotantoon. Biometaanilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla. Samalla mahdollistetaan uusiutuvan energian varastointi Power-to-Gas -teknologialla. Metaani tarjoaa sekä ajallisesti että varastointikapasiteetiltaan parhaan mahdollisen energiavaraston/energianvarastointimuodon.

Uusiutuvan energian tuottajille

Edistyksellinen, joustava ja ympäristöystävällinen uusiutuvan energian ratkaisu – mahdollisuus hyödyntää tuotantokapasiteettia vallitsevan markkinatilanteen mukaan sekä toimia reservimarkkinoilla. Metaani toimii kaasuvarastona, josta energiaa voidaan syöttää takaisin sähköverkkoon.

Biokaasun tuottajille

Biokaasun tuottajille Q Power tarjoaa mahdollisuuden lisätä merkittävästi tuotantokapasiteettia. Q Powerin teknologia mahdollistaa biokaasun sisältämän hiilidioksidin hyödyntämisen biometaaniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöjen sijaan voidaankin tuottaa biometaania. Mahdollisesti myös kaatopaikkakaasua voidaan hyödyntää prosessissa.

Raskaan liikenteen ja meriliikenteen toimijoille

Tee yrityksestäsi ympäristöystävällisempi korvaamalla fossiiliset polttoaineet biometaanilla.